جزوه و کتاب دانشگاهی
صفحه اول تماس با ما RSS
جزوه و کتاب دانشگاهی
بوکلت دانلود جمعه 14 ارديبهشت 1397

حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون

می توانید حل المسائل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون بصورت PDF را از لینک زیر دانلود نمایید :


http://new.bookletdownload.com/downloads/strength-of-materials-beer-johnston-solving/مقاومت مواد یا مقاومت مصالح (به انگلیسی: Strength of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

مقاومت مواد یا مقاومت مصالح علمی هست که در آن به بررسی رفتار مواد در تحمل تنش‌ها بر اثر بار وارد شده و تغییر شکل آنها می‌پردازد.

اغلب این بررسی‌ها به روش‌های مختلف برای محاسبه تنش‌های سازه‌هایی مانند تیرها، ستون‌ها و شفت اشاره دارد. روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی پاسخ ساختار مواد در برابر بارگذاری‌ها و حساسیت آنها نسبت به حالت‌های مختلف شکست است.

انواع بارگذاری

 • بارگذاری عرضی
 • باگذاری محوری
 • بارگذاری پیچشی

انواع تنش

 • تنش فشاری (یا فشار)
 • تنش کششی
 • تنش برشی

انواع استحکام

 • استحکام فشاری
 • استحکام کششی
 • استحکام خستگی
 • استحکام ضربه ای

انواع کرنش (تغییر شکل)

 • تغییر شکل
 • کرنش
 • خیز

روابط تنش – کرنش

 • الاستیسیته
 • پلاستیسیته یا پلاستیک


بوکلت دانلود جمعه 14 ارديبهشت 1397

کتاب مقاومت مصالح

می توانید کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه فارسی بصورت PDF را از لینک زیر دانلود نمایید :


http://new.bookletdownload.com/downloads/strength-of-materials-beer-johnston/
مقاومت مواد یا مقاومت مصالح (به انگلیسی: Strength of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

مقاومت مواد یا مقاومت مصالح علمی هست که در آن به بررسی رفتار مواد در تحمل تنش‌ها بر اثر بار وارد شده و تغییر شکل آنها می‌پردازد.

اغلب این بررسی‌ها به روش‌های مختلف برای محاسبه تنش‌های سازه‌هایی مانند تیرها، ستون‌ها و شفت اشاره دارد. روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی پاسخ ساختار مواد در برابر بارگذاری‌ها و حساسیت آنها نسبت به حالت‌های مختلف شکست است.

انواع بارگذاری

 • بارگذاری عرضی
 • باگذاری محوری
 • بارگذاری پیچشی

انواع تنش

 • تنش فشاری (یا فشار)
 • تنش کششی
 • تنش برشی

انواع استحکام

 • استحکام فشاری
 • استحکام کششی
 • استحکام خستگی
 • استحکام ضربه ای

انواع کرنش (تغییر شکل)

 • تغییر شکل
 • کرنش
 • خیز

روابط تنش – کرنش

 • الاستیسیته
 • پلاستیسیته یا پلاستیکبوکلت دانلود چهارشنبه 12 ارديبهشت 1397

جزوه ریاضی مهندسی

می توانید جزوه ریاضی مهندسی دانشگاه های شریف و تهران و امیرکبیر و ... را از لینک زیر دانلود نمایید :


http://new.bookletdownload.com/downloads/tag/engineering-mathematics-booklet/


سرفصل جزوه ریاضی مهندسی

این سرفصلها مربوط به درس ریاضی مهندسی دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب ریاضیات مهندسی دکتر ادیبی و دکتر بنی فاطمی می باشد ؛

سرفصل های تفصیلی ریاضی مهندسی

فصل اول ؛ سری فوریه

 • مفاهیم اولیه
 • سری فوریه
 • قضیه همگرایی دیریکله
 • سری فوریه فرد یا زوج
 • مشتق گیری جمله به جمله از سری فوریه
 • انتگرال گیری جمله به جمله از سری فوریه
 • تساوی پارسول
 • فرم مختلط سری فوریه
 • قضیه ریمان
 • تبدیلات فوریۀ محدود
 • انتگرال فوریه
 • تبدیل فوریه
 • سری فوریه دوگانه

فصل دوم ؛ دستگاه لاگرانژ

 • مفاهیم اولیه
 • حل معادله خطی مرتبه اول

فصل سوم ؛ مسائل با مقادیر مرزی

 • چگونگی پیدایش یک مقاله دیفرانسیل پاره ای
 • حل معادلات دیفرانسیل پاره ای با روش جداسازی متغیر
 • معادله ناهمگن موج
 • روش مستقیم یافتن جواب معادله نا همگن موج
 • کاربرد سری فوریه در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای
 • کاربرد تبدیلات لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل پاره ای

فصل چهارم ؛ مسئله دیریکله

 • مفاهیم اولیه
 • حل مسئله دیریکله درون دایره
 • حل سئله دیریکله در خارج دایره
 • حل مسئله دیریکله در نواحی حلقوی بین دو دایره هم مرکز
 • فرمول انتگرال پواسن
 • حل معادله پواسن

فصل پنجم ؛ معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی از مراتب بالاتر

 • حالتی که ضرایب ثابت می باشند
 • معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی مرتبه دوم با ضرایب متغیر
 • فرم کانونی
 • معادلات پاره ای خطی مرتبه دوم با ضریب متغیر

فصل ششم ؛ مسئله سه بعدی دیریکله

 • مفاهیم اولیه
 • حل معادلات لاپلاس درون یک مکعب مستطیل
 • حل معادله لاپلاس درون یک کره
 • رویه مرتعش

فصل هفتم ؛ اعداد مختلط

 • مفاهیم و تعاریف اولیه
 • صفحه مختلط
 • تصویر استریوگرافیک

فصل هشتم ؛ توابع تحلیلی

 • تعاریف توپولوژیک در صفحه
 • تابع مختلط
 • حد یک تابع مختلط
 • پیوستگی
 • مشتق یک تابع مختلط

فصل نهم ؛ توابع مقدماتی

 • تابع نمایی
 • توابع مثلثاتی
 • توابع هذلولی
 • توابع لگاریتمی
 • توابع معکوس

فصل دهم ؛ انتگرال مختلط

 • خم پیوسته ، خم بسته ، خم ساده ، خم همواره و خم هموار تکه ای
 • انتگرال منحنی الخط
 • قضیه گرین در صفحه
 • قضیه کوشی
 • قضیه کوشی ( گورسات )
 • فرمول انتگرال کوشی
 • قضیه موررا
 • قضیه تخمین کوشی
 • قضیه لیوویل
 • قضیه اسامی جبر
 • قضیه میانگین گوس

فصل یازدهم ؛ سری تیلور و لرانت و حساب مانده

 • سری تابعی
 • سری توانی
 • صفر یک تابع تحلیلی
 • قضیه لرانت
 • انواع ویژگی
 • حساب مانده

فصل دوازدهم ؛ نگاشت همدیس

 • مفاهیم اولیه
 • نگاشت همدیس
 • نگاشت شوارتز – کریستفل

برای دانلود جزوه دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

بوکلت دانلود سه شنبه 11 ارديبهشت 1397

جزوه معادلات دیفرانسیل

می توانید جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه های شریف و تهران و امیرکبیر و ... را از لینک زیر دانلود نمایید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/tag/differential-equations-booklet/


سرفصل جزوه معادلات دیفرانسیل


این سرفصلها مربوط به درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار می باشد ؛

سرفصل های تفصیلی معادلات دیفرانسیل

فصل اول ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی

 • تعاریف و کلیات
 • تشکیل معادله دیفرانسیل
 • مسیر های قائم

فصل دوم ؛ معالات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات تفکیک پذیر
معادلات همگن
معادلات دیفرانسیل کامل
فکاکتور انتگرال گیری
معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول
معدلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند
روش تکرار پیکارد
قضایای مربوط به وجود یکتایی

فصل سوم ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم و بالاتر

 • معادلات خطی مرتبه دوم
 • معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت
 • معادلات خطی همگن از مرتبه دلخواه n با ضرایب ثابت
 • معادلات خطی غیر همگن مرتبه دوم
 • روش عمومی برای حل معدلات خطی غیر همگن
 • حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت بوسیله روش اپراتور
 • اوپراتور معکوس
 • روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالات خاص

فصل چهارم ؛ حل معادلات با سری

 • سری
 • حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی
 • معادله لژاندر ، چند جمله ای لژاندر
 • روش توسعه یافته سری توانی ، روش فروبنیوس
 • تابع گاما
 • معادله بسل ، تابع بسل نوع اول
 • تابع بسل نوع دوم

فصل پنجم ؛ دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

 • روش حذفی
 • روش اپراتور

فصل ششم ؛ تبدیل لاپلاس

 • تبدیل لاپلاس
 • تبدیل لاپلاس مشتق
 • تبدیل لاپلاس انتگرال
 • قضایای انتقال
 • مشتق گیری از تبدیل لاپلاس
 • انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس
 • کانولوشن
 • تبدیل لاپلاس توابع متناوب
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل

برای دانلود جزوه های دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://new.bookletdownload.com/downloads/category/academic-booklet

تبليغاتclose
آگهی رایگان